STEPHEN DAVID ADAMS

ADAMS STEPHEN DAVID Hydref 4ydd,2021. Yn sydyn ond yn dawel yn ei gartref 5 Uwch Afon, Llannor, Pwllheli, yn 59 mlwydd oed. Annwyl fab Bessie a'r diweddar Griffith William, brawd arbennig Gwen, Iorwen a brawd yng nghyfraith i Robert a David, hoff ewythr i Nancy, Paula a Katie, hen ewythr Erin, Deio a Twm. Cyfrir ef fel rhan enfawr o deulu Carnguwch. Cefnder ac yn ffrind i lawer. Gwasanaeth preifat ddydd Sadwrn, Hydref 16eg, 2021 yng Nghapel Gorffwys, Yr Ala, Pwllheli am 10.30yb yna yn dilyn yn gyhoeddus ym Mynwent Chwilog am oddeutu 11.15yb. Blodau teulu'r agosaf yn unig ond derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof am Stephen tuag at Gronfa Mynwent Chwilog trwy law G D Roberts a'i Fab Cyf, Capel Gorffwys, Pwllheli, 01758 701107. October 4th, 2021. Suddenly but peacefully at his home 5 Uwch Afon, Llannor, Pwllheli, aged 59 years. Beloved son of Bessie and the late Griffith William, dear brother of Gwen and Iorwen, brother in law of Robert and David, fond uncle to Nancy, Paula and Katie, great uncle to Erin, Deio and Twm. Always known as one of The Carnguwch family. Cousin and friend to many. Private service on Saturday, October 16th, 2021 at Chapel of Rest, Ala Road, Pwllheli at 10.30am followed by public service at Chwilog Cemetery at 11.15am. Family flowers only but donations if desired in memory of Stephen towards Chwilog Cemetery per G D Roberts & Son Cyf, Chapel of Rest, Pwllheli, 01758 701107.

Charity details

Chwilog Cemetery - Caernarvonshire

Messages of condolence

Er cof cariadus am Stephen Anti Mair , Carol a Nerys ar teulu

Mrs Mair Jones